29. november 2017

Ender dyreskrotter i betong?

Det har blitt noen merkelige overskrifter opp gjennom årene: "Høner ender i betong", "Biff blir betong" og "Fra minkskrott til biodiesel". Her er en noe mer saklig beskrivelse av det vi gjør:

Å erstatte kull med alternative brensler er et prioritert område for Norcem. Dette er noe vi har holdt på med i 40 år og vi gjør stadig nye fremskritt. Alternative brensler er basert på avfall, og i sementovnen gjenvinner vi energien i avfallet. Et av våre alternative brensler kaller vi "dyremel". Når vi får brenselet til våre fabrikker så er det et tørt pulver, og det er vanskelig å forestille seg hva det egentlig er laget av.

Dyremel produseres av slakteavfall, dyreskrotter, beinmarg osv som ikke kan brukes til mat eller fôr. 

I sementfabrikken går brenselet inn i sementovnen sammen med råmaterialene. Høy energimengde gjør at det aller meste brenner opp og bidrar til oppvarmingen som må til for å lage sement. Asken som blir igjen blander seg med sementmaterialene og blir en del av dette. Norcem stiller strenge krav til alle alternative brensler som blir benyttet - foruten energi til ovnen skal det heller ikke bidra negativt til kvaliteten på sluttproduktet. Det er altså først og fremst energien fra høna som Norcem trenger, men vi utnytter også det som ikke brenner opp. 

Dyremel er 100 % biomasse og bidrar til at Norcem reduserer sitt utslipp av CO2, det gjør altså sementen mer miljøvennlig.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid