10. januar 2018

Norcem søker byggetillatelse for nytt mottaksanlegg for kalkstein

Norcem Brevik har levert byggesøknad for nytt mottaksanlegg for kalkstein på kaia. Anlegget vil gi betydelig reduserte ulemper med støv og støy fra håndtering av stein som kommer inn via båt. Anlegget bygges for et inntak av kalkstein på inntil 400 000 tonn per år.

Som en del av mottaksanlegget vil det bygges et steinlager som vil romme opptil 40 000 tonn kalkstein.  Høyden på sideveggene vil være 15,5 meter over dagens bakkenivå. Lageret vil ikke ha tak.

I sammenheng med denne utbyggingen planlegges det også å legge til rette for å tilby landstrøm til kalksteinsbåtene.

Anlegget er designet for en framtidig utvidelse i tråd med den nye reguleringsplanen for området. Dette vil gjøres når det blir behov for å ta inn volumer utover dagens kapasitet.

– Det nye steinlageret vil gi oss en langt mer effektiv håndtering av stein som kommer inn med båt. Men ikke minst gir det langt mindre støv og støy for våre naboer, sier Per Ole Morken, som tiltrådte som fabrikksjef ved årets begynnelse.

I Norcems driftsplaner er det lagt opp til fortsatt forsyning av kalkstein fra gruva i Brevik og dagbruddet i Bjørntvet. Behovet utover dette dekkes, som nå, av innskipet stein fra Verdal.