Alternativt brensel

Sement produseres ved å brenne råvarer hvor kalkstein er den største komponenten. I ovnsprosessen benyttes store mengder brensel for at temperaturen skal bli høy nok. Tradisjonelt har kull og olje blitt benyttet som energikilde.

I over 30 år har Norcem jobbet med å erstatte ikke-fornybare fossile brensler med alternative energibærere, og dette arbeidet har gitt resultater: Årlig ersattes 150.000 tonn kull bare ved fabrikken i Brevik!

Alternative brensler er basert på avfall

Vi benytter flere typer alternative brensler, alle er basert på bearbeidet avfall. 

  • FAB (Foredlet Avfallsbrensel) er vår største brenselskilde. FAB lages av avfall basert på papir, plast, tekstiler m.m. I Brevik benyttes oppkvernet FAB. I Kjøpsvik benyttes FAB i pelletsform.
  • Dyremel. Avfall fra slakteindustrien som er finmalt og tørket. Kun i Brevik.
  • Bildekk. Brukte bildekk kvernes opp i biter. Kun i Kjøpsvik.
  • Farlig avfall. Norcems datterselskap Renor produserer fast og flytende brensel basert på farlig avfall. Kun i Brevik.

Å bruke avfall som brensel innebærer en gjenvinning av energi. Den høye temperaturen i sementproduksjonen sikrer at alle farlige stoffer blir fullstendig destruert. Samtidig vil eventuelle askerester inngå i de ferdige produktene. 

Norcems bruk av alternative brensler er et av de største miljøprosjektene i Norge!

Figur over bruk av alternative brensler i Brevik

Per Brevik

Direktør for alternativt brensel og bærekraft
Tlf: 
+47 22 87 85 00
Mob: 
+47 909 70 017
HeidelbergCement Norway AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
Norge

Nedlastning