Multicem

Multicem er et bindemiddel som dannes i forbindelse med produksjon av sement, og består i hovedsak av brent kalk og andre kalsinerte materialer.

Multicem består av reaktive mineraler som binder i kontakt med vann, på samme måte som sement. Bindemiddelet er velegnet til bruk i peler for stabilisering av leire og andre ustabile jordmasser. Andre viktige anvendelsesområder er innen brikettproduksjon, i asfalt og som syrestabiliserende middel i kjemisk industri.

CO2-utslipp forbundet med produksjon av Multicem ligger vesentlig laveresammenlignet med ren portlandsement eller brent kalk. Norcem produserer Multicem ved sementfabrikkene i Brevik og Kjøpsvik. Produktene er tilnærmet like, uavhengig av produksjonssted.

Kirsten Syvertsen

Salgssjef Spesialprodukter
Tlf: 
22 87 85 37
Mob: 
+47 959 77 426
Norcem AS
Lilleakerveien 2B
P.b. 143 Lilleaker
0283 Oslo
Norge

Ytterligere dokumentasjon