Injeksjonssementer

Ultrafin 12 er en sulfatresistent, kromatredusert og lavalkalisk portlandsement til bruk ved meget krevende injiseringer. 

Mikrofin 20 er en mikrosement basert på en kromatredusert sement, og brukes også ved krevende injeksjoner. 

Alle injeksjonssementene blir produsert av Cementa AB.

Kirsten Syvertsen

Salgssjef Spesialprodukter
Tlf: 
22 87 85 37
Mob: 
+47 959 77 426
Norcem AS
Lilleakerveien 2B
P.b. 143 Lilleaker
0283 Oslo
Norge

Nedlastning

Ytterligere dokumentasjon